ATAÇINAR EĞİTİM KURUMU

     ATAÇINAR Özel Eğitim Kurumu 2006 yılında, İstanbul, Kartal / Topselvi ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak, özel eğitime muhtaç bireylerin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere Özel Ataçınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adıyla hizmete girdi.     Merkezimizde bedensel, zihinsel, özel öğrenme güçlüğü çeken, engelli bireyler için bireysel ve grupla seanslı eğitim hizmetinin yanı sıra aile eğitimleri, aile danışmanlığı, kişisel gelişim testleri, çocuk gelişim testleri gibi hizmetler de yürütülmektedir.Kurulduğu günden bugüne uzman kadrosu ile  hizmet kalitesini düşürmeden faaliyetini sürdüren kurumlarımızda branş öğretmenleri ile eğitim verilmektedir. Her branşın kendine has uzmanı ile eğitim sürdürülmektedir. Uzman kadromuzda zihinsel engelliler öğretmenleri, fizyoterapistler, okul öncesi öğretmenleri ve psikolog bulunmaktadır.Kurumlarımıza ilköğretim okullardaki gibi belli dönemlerde değil senenin her döneminde kayıt yapılabilmektedir.

EĞİTİM SİSTEMİ

     a)      Bireysel Eğitim: Merkezimize müracaat eden çocuklarımız, değerlendirme kurulumuz tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucunda çocukların gelişim düzeyleri ve eğitim performansları belirlenmektedir. Sağlık kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu raporları da göz önünde bulundurularak, çocukların bireysel özellikleri ve eğitsel performanslarına göre bireysel eğitimleri verilmektedir.Buna göre;

 • Her çocuk, bireysel özelliklerine göre eğitime alınmaktadır. 
 • Bireysel eğitim, konusunda uzman ve tecrübeli kadromuz tarafından verilmektedir.
 • Bireysel eğitim; “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” doğrultusunda, 45 dakikalık seanslar şeklinde uygulanmaktadır. Her seansta, programda yer alan disiplin alanlarına ve öğretimsel amaçlara yer verilmektedir.
 • Eğer çocuk kreşe, anaokuluna veya okula gidiyorsa, bireysel eğitiminde alınan veriler doğrultusunda çocuğun devam ettiği okul ile görüşmeler yapılmakta ve böylece okuldaki öğretmen(ler)i ile eşgüdümlü çalışılmaktadır.
 • Bireysel eğitimi veren uzman, çocuğun velisine; çocukla yapmış olduğu çalışmalar hakkında gerekli bilgileri vermekte ve evde yapılacak çalışmaları açıklamaktadır.
 • Çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım çalışmalar yapılmaktadır. Günlük, haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık amaçlar, kısa ve uzun dönemli hedefler ve aylık bireyselleştirilmiş eğitim programları belirlenerek çalışmaya devam edilmektedir. 

Bireysel Eğitim Çalışmaları

 • Okuma, yazma ve aritmetik/matematiksel becerilere yönelik eğitim
 • Konuşma terapisi ve dil gelişimi eğitimi
 • Dikkat artırıcı çalışmalar
 • Kavram becerilerine yönelik eğitim
 • Duyusal ve sosyal uyum becerileri eğitimi
 • El becerileri ve el sanatları eğitimi
 • Özbakım becerilerine yönelik eğitim
 • Davranış eğitimi
 • İnce ve kaba motor gelişimine yönelik eğitim
 • Sosyalleşmeye yönelik eğitim
 • Günlük yaşam becerilerine yönelik eğitim
 • İletişimsel süreçlerin kazanılması eğitimi

 Ayrıca ilk ve orta öğretim okullarında eğitimine devam eden çocuklar için fen bilgisi, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, tarih, coğrafya, Türkçe, yabancı dil ve matematik gibi derslerde destek eğitim programlarını kapsamaktadır.     b)      Grup Eğitimi: Çevresi ve akranlarıyla iletişim kurabilme, özgüven geliştirme, paylaşım, hedeflenen amaca grupla birlikte ulaşma gibi becerileri kazandırmak, grupta oluşan problem davranışları sona erdirmek amacıyla yapılan eğitim çalışmasıdır.Merkezimize müracaat eden çocuklarımız, değerlendirme kurulumuz tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucunda çocukların gelişim düzeyleri ve eğitim performansları belirlenmektedir. Sağlık kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu raporları da göz önünde bulundurularak, çocukların bireysel özellikleri ve eğitsel performanslarına göre grup eğitimleri verilmektedir.

Buna göre;

 • Gruplar, seviyeleri (performans düzeyleri) birbirine en yakın 4–8 çocuktan oluşmaktadır.
 • Grup eğitimleri, ortalama 6 çocuk ve 2 eğitimci ile yapılmaktadır.
 • Bu gruplar, çocukların gelişim özelliklerine göre yapılandırılmaktadır.
 • Gruplar oluşturulurken çocukların; yaşları, gelişim seviyeleri, bireysel gereksinimleri ile ailelerin istem ve gereksinimleri göz önüne alınmaktadır.
 • Grup eğitiminin içeriği oluşturulurken, çocukların bireysel özellikleri ve bireysel eğitim programları (BEP) dikkate alınmaktadır.
 • Bireysel eğitim öğretmeni ile koordineli çalışılmaktadır.
 • Grup eğitimde yapılan çalışmalar hakkında aile bilgilendirilmekte ve yapılan çalışmaların devamı evde sağlanmaktadır.
 • Eğer çocuk kreşe, anaokuluna veya okula gidiyorsa, grup eğitiminde alınan veriler doğrultusunda çocuğun devam ettiği okul ile görüşmeler yapılmakta ve böylece okuldaki öğretmeni/öğretmenleri ile eşgüdümlü çalışılmaktadır.

Grup Eğitimi Çalışmaları

 • Özbakım eğitimi (el-yüz yıkama, yemek yeme, diş fırçalama, tuvalet eğitimi, elbiselerini giyme-çıkarma gibi…)
 • Zihinsel gelişimin desteklenmesi
 • Algılamanın desteklenmesi
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi önleyici çalışmalar
 • İnce motor hareketlerinin desteklenmesi
 • İletişimin desteklenmesi (Sözel olarak kendini ifade edebilmenin kazandırılması, başkalarıyla iletişim kurma vb.)
 • Dil ve konuşma gelişiminin desteklenmesi
 • Sosyal gelişiminin desteklenmesi (Kendisinin ve çevresinin farkında olma, kendini ifade etme, özgüven…)
 • Günlük yaşam aktivitelerinin öğrenilmesi (Kendi ihtiyaçlarını yardım almadan giderebilmeyi öğrenmesi.)
 • Toplumsal kuralları öğrenme ve uygulama
 • Sosyal davranışların kazandırılması (Yardımlaşma, paylaşma, sıra bekleme, izin isteme vs.)
 • Sosyokültürel faaliyetler (Tiyatro, sinema, eczane, market, hayvanat bahçesi, piknik alanları gibi yerlere geziler vb.)
 • El sanatları, el işi ve atölye çalışması
 • Zamanını yararlı şekilde kullanmayı öğrenme
 • Müzik ve ritim çalışmaları
Misyonumuz
Vizyonumuz

KURMUMUZDA MEVCUT DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI

1 Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

2 Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

3 Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

To Top