Engelli, doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kaza sonucu oluşan sakatlıklar (vücudun görsel/işlevsel/zihinsel/ruhsal farklılıkları) öne sürülerek, toplumsal/yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, engellerle karşılaşan kişi demektir.

     Özel Gereksinim Hizmetleri şu şekilde sıralanabilir:

Özel Gereksinimli Hizmetler

  • Bedensel
  • Görme
  • İşitme
  • Konuşma ve dil sorunları
  • Psikiyatrik/psikolojik sorunlar
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
  • Öğrenme güçlükleri
  • Nörolojik bozukluklar
  • Otizm-asperger
  • Diğer engel grupları: süreğen hastalıklar
To Top